Følg Samsung Electronics Nordic AB

Samsung går over til mer miljøvennlig emballasje

Nyhet   •   feb 06, 2019 06:00 CET

Som et ledd i Samsungs bærekraftstrategi blir plastemballasjen nå byttet ut med resirkulert materiale og papir. Emballasjen på alt fra mobiler, wearables og nettbrett til TV-er og hvitevarer vil bli erstattet med mer miljøvennlige alternativer, og det blir tatt Ibruk en ny materialdesign for bl.a. ladere.

27. januar lanserte Samsung en plan for å gå over til mer miljøvennlig og resirkulert materiale Iproduktemballasjen. I første halvdel av 2019 vil emballasjeplasten bli byttet ut med mer miljøvennlig materiale som f.eks. resirkulert/biobasert plast og papir.

For å implementere denne endringen har Samsung satt ned en egen arbeidsgruppe som skal sikre at den nye designen oppfyller Samsungs innovative grunntanke, og at det nye miljøvennlige materialet holder god kvalitet.

Utskiftningen vil gjelde emballasje på alt fra mobiler, wearables og nettbrett til TV-er og hvitevarer. Telefonladeren fra Samsung vil f.eks. få et nytt, ikke-glanset materiale, slik at man reduserer den totale mengden av plast som brukes i produksjonen. Plastposene som beskytter hvitevarer, vil bli byttet ut med poser av resirkulert materiale og bioplast.

Fremover vil Samsung dessuten kun bruke papir der fibermateriale er sertifisert av globale miljøorganisasjoner som «The Forest Stewardship Council», «Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme» og «The Sustainable Forestry Initiative for packaging and manuals by 2020».

Målet er å bruke 500 000 tonn resirkulert plast og samle inn 7,5 millioner tonn utrangerte produkter innen 2030.