Gå videre til innhold
Samsung Electronics lanserer bærekraftsrapporten for 2024

Pressemelding -

Samsung Electronics lanserer bærekraftsrapporten for 2024

Samsung Electronics lanserte 28. juli 2024-utgaven av sin bærekraftsrapport.

Samsung fortsetter å dele resultatene av vesentlighetsvurderinger fokusert på bærekraftig ledelse, som tar hensyn til både virkningen av bedriftsaktiviteter på det ytre miljøet og eksterne faktorer i selskapet. Denne rapporten inneholder Samsungs strategier og viktige prestasjoner knyttet til miljø og sosialt ansvar.

[Miljø]

Klimaendringer og energi │ Ressursirkularitet og avfall │ Vann

I september 2022 lanserte Samsung en ny bærekraftstrategi, hvor de blant annet har mål om å oppnå netto null Scope 1- og 2-utslipp innen 2050. Strategien fokuserer på å øke resirkuleringen av ressurser for å støtte en sirkulær økonomi og håndtere miljøutfordringer gjennom teknologisk innovasjon.

Samsungs Device eXperience (DX)-divisjon har som mål å oppnå netto null Scope 1- og 2- utslipp innen 2030. Ved utgangen av 2023 hadde DX-divisjonen oppnådd omtrent 93,4 prosent fornybar energikonvertering, inkludert 100 prosent fornybar energi i store globale produksjonsanlegg i USA, Europa, Korea, Kina, Brasil, India og Vietnam.

I tråd med selskapets Resource Circularity Roadmap, inneholdt alle produserte produkter med plastkomponenter 25 prosent resirkulert harpiks i 2023. I slutten av 2023 utvidet DX-divisjonen sitt program for gjenoppretting og resirkulering av elektronisk avfall (e-avfall) til mer enn 70 land.

I 2023 installerte Samsungs Device Solutions (DS)-divisjon nye behandlingsanlegg for prosessgass, kjent som regenerative katalytiske systemer (RCS), og utvidet bruken av avfallsvarme-gjenvinningssystemer basert på flytende naturgass (LNG). Disse tiltakene er en del av innsatsen for å oppnå netto null Scope 1- og 2-utslipp innen 2050. Som et resultat av disse og andre utslippsreduserende aktiviteter, reduserte DS-divisjonen sine Scope 1- og 2-utslipp med 11,6 prosent i 2023 sammenlignet med 2022. I tillegg har DS-divisjonen økt bruken av fornybar energi ved å signere kraftkjøpsavtaler (PPAs) i Korea, som vil levere fornybar energi fra et 60-megawatt solkraftverk.

Samsung oppnådde Platina-sertifisering – det høyeste nivået – fra Alliance for Water Stewardship (AWS) for vannstyringssystemene på sine anlegg i Giheung, Hwaseong og Pyeongtaek i Korea, og Xi'an i Kina. Videre reduserer selskapet avfallsgenereringen ved å øke antallet sertifiseringer for sirkulær ressursbruk fra Koreas miljødepartement. Fra mars 2024 vil dette inkludere sertifiseringer for ni nye elementer.

[Sosialt ansvar og styring]

Ansatte │ Forsyningskjede │ Informasjonssikkerhet og beskyttelse │ Produktkvalitet og sikkerhet │ Forretningsetikk

Samsung opprettholder menneskerettigheter og forbedrer arbeidsmiljøet samtidig som de jobber for å skape en god bedriftskultur for ledere og ansatte. I april 2024 vedtok selskapet en global politikk for behandling av klager for å sikre at klager mottas rettferdig og konsekvent i tråd med selskapets globale menneskerettighetsprinsipper. For å øke antallet kvinner i arbeidsstyrken, planlegger Samsung å mer enn doble antallet kvinnelige ledere innen 2030 sammenlignet med 2022.

Samsung er opptatt av å hjelpe utviklingshemmede inn i arbeidslivet og startet i 2023 et datterselskap kalt "Stellar Forest". Det er en bærekraftig arbeidsplass som er tilrettelagt for ansatte med utviklingshemming. Stellar Forest startet som en konfektprodusent som leverer bakverk til Samsung-ansatte, men planlegger å diversifisere til flere bransjer for å skape flere tilpassede jobbmuligheter for personer med funksjonshemninger.

Samsung endrer gradvis sin håndtering av forsyningskjeden til å inkludere underleverandører og andre leverandører enn produsenter. I 2023 ble revisjon av tredjeparter innført for å velge underleverandører, og leverandørens etiske retningslinjer gikk fra å gjelde produksjonsleverandører til å omfatte alle leverandører som leverer produkter og tjenester til Samsung.

Videre har selskapet utviklet sikkerhetsplattformen Samsung Knox til å dekke smart-TV-er og smarte hvitevarer, i tillegg til smarttelefoner. Fra januar 2024 vil Samsung utvide støtteperioden for sikkerhetsoppdateringer på Samsung Galaxy-mobilenheter til opptil syv år, samtidig som de fortsetter å levere regelmessige sikkerhetsoppdateringer.

Samsung prioriterer beskyttelse av personopplysninger, produktkvalitet, kundesikkerhet, samsvar og etisk ledelse i alle ledd av selskapet.

Samsung ønsker å være transparente og offentliggjør derfor alle opplysninger relatert til rapporten på Sustainability-nettsiden. I tillegg kommuniserer selskapet aktivt med interessenter gjennom fora, undersøkelser og besøk på stedet.

I tråd med spredningen av ikke-finansiell informasjon og andre globale trender, formidler årets rapport pålitelig Samsungs strategier, gjennomføring av aktiviteter og statusen for viktige bærekraftspørsmål.

Den fullstendige rapporten for 2024 kan lastes ned her.

Emner

Kategorier


Om Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspirerer verden og former fremtiden med transformative ideer og teknologier. Selskapet redefinerer verden for TV-er, smarttelefoner, bærbare enheter, nettbrett, digitale apparater, nettverkssystemer og minne, system LSI, støperi og LED-løsninger. For de siste nyhetene, besøk Samsungs nyhetsrom på http://news.samsung.com.

Kontakter

For pressehenvendelser, vennligst kontakt:

For pressehenvendelser, vennligst kontakt:

Pressekontakt Trigger v/ Anja Aasegg Johannesen Gjelder journalister +47 916 16 329
For pressehenvendelser, vennligst kontakt:

For pressehenvendelser, vennligst kontakt:

Pressekontakt Trigger v/ Martin Grevstad Gjelder journalister +47 913 91 244
For pressehenvendelser, vennligst kontakt:

For pressehenvendelser, vennligst kontakt:

Pressekontakt Trigger v/ Tobias Gausemel Backe Gjelder journalister +47 975 47 778