Gå videre til innhold
FOR FELLESSKAPET: Samsungs medarbeidere i Norden utfordres til å ta ansvar for både lokalsamfunnet, egen helse og klima gjennom det nye initiativet, Changemaker.
FOR FELLESSKAPET: Samsungs medarbeidere i Norden utfordres til å ta ansvar for både lokalsamfunnet, egen helse og klima gjennom det nye initiativet, Changemaker.

Pressemelding -

Samsung Electronics Nordic oppmuntrer medarbeidere til å ta samfunnsansvar

I dag lanseres Changemaker – et initiativ utviklet for at Samsungs medarbeidere i Norden skal kunne gjøre en forskjell i lokalsamfunnet, for egen helse og for klima. Målet er å engasjere alle ansatte i Norden i 2021. På globalt nivå har Samsungs medarbeidere tidligere bidratt med rundt 1 000 000 timer frivillig arbeid per år.

På den nye digitale plattformen utfordres ansatte til både små og store utfordringer i hverdagen. Hensikten er å gjøre noe for fellesskapet og miljøet. Ved å gjennomføre aktiviteter samler de ansatte poeng, både i team og individuelt. Dette gjør at kolleger kan oppmuntre hverandre, skape en felles lagånd og samtidig følge med på resultatene. Aktivitetene vil variere i størrelse og omfang. Mindre utfordringer kan være å sykle til jobb eller velge vegetarretter. Videre kan større utfordringer omhandle å hjelpe kvinner med minoritetsbakgrunn til utdanning, eller hjelpe til med å utvikle markedsstrategier for ungdomsorganisasjoner.

– Med Changemaker ønsker vi å oppfordre våre medarbeidere til å gjøre en verdifull innsats. Med over 600 ansatte i Norden kan vi sammen utgjøre en stor forskjell. Forhåpentligvis kan dette inspirere andre selskaper til å skape kontinuerlige endringer for klima, miljø og samfunn. Jeg ser frem til å følge med på resultatene, sier Elin Wallberg, Corporate Citizenship & Partnership Manager.

Changemaker er en del av Samsung Electronics Nordics CSR-arbeid, et område som Samsung arbeider aktivt med. Den yngre generasjonen, blant annet Generasjon-Z, verdsetter i større grad selskapers formål og verdier høyere enn fortjeneste. Undersøkelser på området viser at organisasjoner som jobber for fellesskap og miljø oppnår høyere engasjement og økt tillit.[1]

Changemaker er utviklet i samarbeid med selskapet Alaya.

[1]Corporate Social Responsibility and Employee Engagement: Making the Connection

Emner

Tags


Om Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerer verden og former fremtiden med innovative ideer og teknologi. Selskapet omdefinerer verden for TV, smarttelefoner, wearables, nettbrett, digitale apparater, nettverkssystemer, ssd, minnekort, halvledere og LED-løsninger. For de siste nyhetene, besøk Samsung's nyhetsrom på news.samsung.com

Pressekontakt

For pressehenvendelser og testprodukter, vennligst kontakt:

For pressehenvendelser og testprodukter, vennligst kontakt:

Pressekontakt Trigger v/ Jorunn Javenes Gjelder journalister og media +47 464 78 540

Relatert materiale